Twoja wyszukiwarka

WIESŁAW B. PIETRZAK
SYGNAŁY - KOSZAROWY KUJON
Wiedza i Życie nr 12/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2001

Żołnierze US Army mogą już studiować przez Internet.

Army University Access Online (AUAO) - tak nazywa się inicjatywa edukacyjna, w ramach której żołnierze mogą zdobyć wyższe wykształcenie. Kontrakt powierzono firmie Price Waterhouse Coopers (PWC), która ma go zrealizować do grudnia 2005 roku. Nabór kandydatów rozpoczęto w styczniu i przewiduje się, że do grudnia zakwalifikowanych zostanie około 15 tys. chętnych. Przyjmowani są żołnierze i oficerowie pełniący służbę czynną, którzy przedstawią świadectwa ukończenia szkoły średniej. Muszą także stacjonować w wytypowanych bazach, zobowiązać się do dalszej trzyletniej służby oraz dostać zgodę dowódcy jednostki. W ciągu najbliższych pięciu lat Pentagon chce objąć tą formą kształcenia prawie 80 tys. żołnierzy we wszystkich bazach amerykańskich na całym świecie.

Każdy uczestnik programu otrzymuje laptop i drukarkę, dostęp do Internetu i konto pocztowe oraz pomoc lokalnego konsultanta. Wszystko to za darmo, ale w razie rezygnacji z kształcenia każdy student zobowiązany jest do zwrotu sprzętu i pokrycia kosztów. Firma PWC zaprosiła do tego przedsięwzięcia 29 renomowanych uczelni oferujących e-studia w zakresie m.in.: aeronautyki, informatyki, zarządzania, medycyny. Absolwenci wirtualnych studiów będą mogli uzyskać dyplomy ze stopniami odpowiadającymi naszym licencjatom i magistrom.