Twoja wyszukiwarka

JERZY LIWIŃSKI
SYGNAŁY - MORSKIE OKO
Wiedza i Życie nr 12/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2001

W niemieckiej firmie EADS Dornier opracowano okrętowy system rozpoznania nowego typu. Jego podstawą są dwa bezpilotowe statki latające SEAMOS, które będą wykonywać loty poza zasięg okrętowego radaru.

Jednostki te kształtem przypominają śmigłowiec i są jednymi z pierwszych na świecie bezpilotowców posiadających możliwość zautomatyzowanego pionowego startu i lądowania z pokładu okrętu.

SEAMOS został zaprojektowany do rozpoznania i śledzenia wybranych celów, oddalonych nawet o 100 mil morskich (185,2 km) od macierzystego okrętu. Obraz z samolotu będzie przekazywany w czasie rzeczywistym na stanowisko dowodzenia. Ponadto dzięki modułowemu wyposażeniu SEAMOS będzie mógł m.in. uczestniczyć w walce, emitując zakłócenia elektroniczne, a także wykrywać skażenia promieniotwórcze i chemiczne. Ten bezpilotowy śmigłowiec jest zdolny do pięciogodzinnego lotu po zaprogramowanej trasie, z możliwością zmiany kursu w trakcie misji. Pierwszymi okrętami, na których zostanie wdrożony nowy system, będą korwety niemieckiej Bundesmarine.