Twoja wyszukiwarka

PIOTR KOSSOBUDZKI
SYGNAŁY - ROZMOWY KOMPUTEROWANE
Wiedza i Życie nr 12/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2001

Czy maszyna może mieć temperament?

Psycholodzy ze Stanford University starali się odpowiedzieć na to pytanie, opisując doświadczenie, w którym 72 osoby wsłuchiwały się w słowa komputerowego syntezatora mowy. Mechaniczny lektor czytał recenzje książek, a naukowcy zmieniali tempo i głośność wypowiedzi. Wprowadzali też zmiany w częstotliwości dźwięku płynącego z głośnika. Pomimo że uczestnicy eksperymentu wiedzieli, że mówi do nich komputer, z przekonaniem kwalifikowali poszczególne fragmenty wypowiedzi jako głosy ekstrawertyków bądź osób zamkniętych w sobie. Co więcej, okazało się, że badani, którzy opisali siebie samych jako łatwo nawiązujących kontakty z innymi ludźmi, byli dużo podatniejsi na opinie wygłaszane przez "ekstrawertyczny" głos komputera. Podobnie grupa osób z trudnościami w komunikowaniu się była bardziej skłonna zgadzać się z poglądami prezentowanymi "ich" głosem.

Odkrycie to ma duże znaczenie wobec rozwoju urządzeń porozumiewających się z użytkownikiem za pomocą głosu, mogących służyć na przykład niewidomym. Takie systemy tworzy się też z myślą o dzieciach, które nie potrafią jeszcze czytać.

Journal of Experimental Psychology: Applied t. 7, nr 3/2001