Twoja wyszukiwarka

MAREK CHROMICKI
SYGNAŁY - POLSKIE NOBLE ROZDANE
Wiedza i Życie nr 12/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2001

Najbardziej znaczące dokonania naukowe w Polsce już od 10 lat są nagradzane przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej. Tę prestiżową nagrodę można otrzymać za wybitne osiągnięcia naukowe dokonane w ciągu ostatnich czterech lat. Nagrody są przyznawane w czterech kategoriach: nauki humanistyczne i społeczne, nauki przyrodnicze i medyczne, nauki ścisłe oraz nauki techniczne. Wyróżnieni oprócz statuetki i dyplomu otrzymują po 60 tys. zł.

Tegorocznymi laureatami Nagrody FNP zostali: w dziedzinie nauk technicznych prof. dr hab. Michał Kleiber z Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN, za opracowanie nowych metod analizy i optymalizacji w nieliniowej termomechanice ciał odkształcalnych; w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych prof. dr hab. Stefan Swieżawski, emerytowany prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, za dzieło "Dzieje europejskiej filozofii klasycznej", stanowiące doniosły wkład w badania nad przemianami europejskiej myśli filozoficznej antyku i średniowiecza; w dziedzinie nauk przyrodniczych i medycznych prof. dr hab. Zbigniew Maciej Gliwicz z Instytutu Zoologii Uniwersytetu Warszawskiego, za wykazanie roli drapieżnictwa w kształtowaniu historii życia i zachowań zwierząt; w dziedzinie nauk ścisłych prof. dr hab. Ludomir Newelski z Instytutu Matematycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, za prace w dziedzinie logiki matematycznej stanowiące przełom w teorii modeli oraz w algebrze.