Twoja wyszukiwarka

MAREK PENSZKO
PUZELAND
Wiedza i Życie nr 12/2001
Artykuł pochodzi z "Wiedzy i Życia" nr 12/2001

Na 10. Mistrzostwach Świata w Rozwiązywaniu Łamigłówek, które odbyły się w październiku w Brnie, padły przynajmniej trzy rekordy związane z dotychczasową historią tego turnieju: największa liczba startujących indywidualnie (105), najwięcej drużyn (27) oraz... zadań do rozwiązywania (blisko 150). Po raz pierwszy zjawili się Bułgarzy i Koreańczycy, po raz drugi bardzo mocni Francuzi i Belgowie, nie zabrakło faworytów, poziom współzawodnictwa był więc wysoki i wyrównany. Szkoda, że nie dorównała mu atrakcyjność łamigłówek przygotowanych przez organizatorów; w porównaniu z poprzednimi latami wyraźnie odczuwało się niedosyt oryginalnych pomysłów z pięknie „poplątaną” logiką, zaś stanowczo za dużo pojawiło się zadań testowych i rachunkowych. Na rezultaty to jednak nie wpłynęło, ponieważ obyło się bez większych niespodzianek.

Wyniki końcowe: indywidualnie: 1. Ulrich Voigt (Niemcy), 2. Robert Babilon (Czechy), 3. Zack Butler (USA), 4. Wei-Hwa Huang (USA), 5. Niels Roest, 6. Tim Peeters (obaj Holandia), 7. Petr Nepovim (Czechy), 8. Sebastien Leroy (Belgia), 9. Derek Kisman (Kanada), 10. Ron Osher (USA)... 16. Michał Borny, 17. Grzegorz Ignaciuk, 37. Tomasz Krajewski, 76. Eliza Kaszkurska; drużynowo: 1. USA, 2. Czechy, 3. Belgia, 4. Holandia, 5. Niemcy, 6. Francja, 7. Węgry, 8. Polska, 9. Turcja, 10. Rumunia.

Indywidualnie pierwszą dwudziestkę można uznać za czołówkę, więc miejsca zajęte przez Michała Bornego i Grzegorza Ignaciuka są zupełnie niezłe, choć oczywiście wolelibyśmy, aby wypadli lepiej. Warto jednak zauważyć, że po raz pierwszy od ośmiu lat dwaj nasi zawodnicy znaleźli się w czołowej dwudziestce.

Kilka zadań z mistrzostw zamieszczonych jest w tym odcinku; pozostałe pojawią się w następnych. Jedno z nich („Cyfrowanka”) trafiło do nowej, zapowiadanej przed miesiącem rubryki – „Pierwsze kroki”, stanowiącej propozycję łagodnego wejścia do krainy łamigłówek dla wszystkich, których dotąd odstraszał wysoki – jak dla początkujących – poziom trudności w zadaniach. Obok niektórych łamigłówek zamieszczone są, gwoli jasności, przykłady z rozwiązaniem.

Rozwiązania prosimy nadsyłać do końca grudnia br. pod adresem: Redakcja Wiedzy i Życia, ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa albo pocztą elektroniczną (MarekPenszko@proszynski.pl). U dołu koperty lub jako temat e-mailu prosimy napisać: PUZELAND 12/2001 oraz podać liczbę rozwiązanych zadań, stawiając dodatkowo plus (+), jeśli będzie wśród nich zadanie „Dla wytrwałych”. Wśród osób, które nadeślą rozwiązania największej liczby łamigłówek, rozlosujemy encyklopedie multimedialne. Natomiast za rozwiązanie zadania „Dla wytrwałych” rozlosowana zostanie nagroda pieniężna w wysokości 100 zł. Ponadto za rozwiązanie wszystkich zadań z „Pierwszych kroków” będą rozlosowane encyklopedie multimedialne.

PIERWSZE KROKI

A, B, C

Do pustych kratek należy wpisać litery A, B, C w taki sposób, aby po zakończeniu wpisywania spełnione były następujące warunki:

  •  jeśli w jakimś rzędzie (kolumnie) są różne litery, to każda z nich występuje w tym rzędzie tyle samo razy;
  • przynajmniej w jednym rzędzie (kolumnie) wszystkie litery są takie same.

W rozwiązaniu wystarczy podać, ile razy na przekątnych diagramu występuje litera B.

Komplety

Zadanie polega na podzieleniu prostokąta wzdłuż przerywanych linii na mniejsze części. Każda część powinna być wielobokiem złożonym z sześciu kwadracików w sześciu różnych kolorach. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile części nie dotyka brzegu prostokąta.

Cyfrowanka

Do kratek diagramu należy wpisać dziesięć różnych cyfr (od 0 do 9), tak aby liczby umieszczone przy brzegach niektórych rzędów i kolumn były równe sumom znajdujących się w nich cyfr. W rozwiązaniu wystarczy podać ciąg cyfr – od góry do dołu –  kolumnie wskazanej strzałką.

Cyfry do strzałek

Objaśnienie zasad oraz przykład zamieszczone są przy trudniejszym zadaniu poniżej. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile razy w strzałkach występuje dwójka.

Grono

Do kółek należy wpisać liczby (całkowite dodatnie), tak aby spełniony był następujący warunek: liczba w danym kółku powinna być sumą liczb w dwu kółkach znajdujących się bezpośrednio nad nim. Wyjątkiem są skrajne kółka w drugim rzędzie  nad każdym z nich jest tylko jedno kółko, a więc cyfry w obu kółkach będą jednakowe (jak w przykładzie). Ponadto liczby w górnym rzędzie powinny być jednocyfrowe   te liczby, kolejne od lewej do prawej, wystarczy podać jako rozwiązanie końcowe.

Dla wytrwałych

Znajdujące się z lewej strony elementy (kamienie tetromina  każdy złożony z czterech kwadracików) należy po jednym przenieść do „pojemnika” z prawej strony, tak aby po wykonaniu 14 ruchów (pierwszy element jest już ulokowany na swoim miejscu) wnętrze pojemnika, czyli prostokąt 6 x 10, zostało całkowicie zapełnione. W trakcie przenoszenia każdy element należy:

  • brać z wierzchu składowiska, unosząc go pionowo w górę, bez ruszania innych elementów;
  • przenosić bez obracania i umieszczać w pojemniku, spuszczając go pionowo w dół;
  • nie przesuwać po ulokowaniu w pojemniku.

Czarne części są „wspornikami”, więc transportować ich nie należy.

W rozwiązaniu wystarczy podać sumę numerów elementów, które zapełnią cztery pola ze znakiem zapytania.

Przesuwanka

Osiem cyfr należy przemieścić między niebieskimi polami w dwunastu ruchach, tak aby końcowym efektem było ustawienie ich na polach w kolejności od 1 do 8, z pozostawionym ostatnim pustym polem (jak na początku). Każdy ruch polega na przesunięciu cyfry wzdłuż jednej z oznaczonych linii na puste pole. W rozwiązaniu należy podać kolejno przesuwane cyfry. Rozwiązanie małego przykładu (trzy ruchy) jest następujące: 3-1-3.

Magnesy

Z 40 prostokątnych sztabek, z których większość jest magnesami, ułożono kwadrat. Łamigłówka polega na oznaczeniu biegunów każdego magnesu. Kluczem do rozwiązania są umieszczone przy brzegu cyfry. Każda cyfra u góry i z lewej strony oznacza liczbę dodatnich biegunów w danym rzędzie lub kolumnie, natomiast cyfra u dołu i z prawej strony  liczbę biegunów ujemnych. Ponadto wiadomo, że bieguny jednoimienne odpychają się, a więc nie mogą stykać się ze sobą bokami. Na dobry początek na rysunku ujawniono bieguny jednego magnesu. W rozwiązaniu wystarczy podać liczbę plusów i minusów na oznaczonych kropką połówkach sztabek.

Cyfry do strzałek

Do każdej strzałki należy wpisać cyfrę - taką, aby po wpisaniu wszystkich liczb każda strzałka wskazywała na tyle różnych cyfr, jaka jest wartość znajdującej się w niej cyfry. Na dobry początek kilka liczb ujawniono. W rozwiązaniu wystarczy podać, ile razy w strzałkach występuje trójka.

Po uporaniu się z tym zadaniem zapraszamy do zabawy konkursowej w Internecie; na stronie puzeland znajdą Państwo łamigłówkę takiego samego rodzaju, ale nieco łatwiejszą.

ROZWIĄZANIA ZADAŃ Z NR. 8/2001

Obrazek logiczny

Głowa (kobiety?).

Otello

20 niebieskich krążków.

Kwadraty

13 pól nie znajdujących się wewnątrz żadnego kwadratu lub 18 pól, których nie przecinają boki kwadratów.

Dominowe rachunki

W działaniach nie ma kamienia 4–4.

Działki w ciapki

86 zaczernionych pól.

Za poprawne rozwiązanie łamigłówek nagrody  encyklopedie multimedialne  otrzymują w wyniku losowania: Mariusz Chilmon z Augustowa, Arkadiusz Garlej ze Świdnicy oraz Izabella Krakowiak ze Skierniewic.

Rozwiązanie zadania „Dla wytrwałych”

Ułożenie „krzyżówkowego” objaśnienia w taki sposób, aby równocześnie odgadywany wyraz był w nim ukryty, czyli aby tworzyło go kilka kolejnych liter  okazało się, zgodnie z przewidywaniami, zadaniem w tej rubryce nieco kontrowersyjnym. Osoby, które lubią zabawy słowno-literowe, nadesłały sporo propozycji. Natomiast czytelnicy nastawieni wyłącznie na łamigłówki logiczno-matematyczne potraktowali zadanie niemal jak intruza, nawet nie próbując się z nim zmierzyć. Takich zdecydowanych antagonistów było jednak niewielu. W wyniku kilkustopniowych eliminacji do finału dotarło sześć propozycji wybranych z blisko trzystu nadesłanych. Oto one: choć ją MAM, ONA szczęścia mi nie daje (Adam Wardyński); każde haSŁO WNIKliwie objaśnia (Wieńczysław Stalewski); modlitwa, asceZA, KONtemplacja (Konrad Domański); nim myjeMY DŁOnie (Dorota Kożuch i Sebastian Wojtysiak); płynie KU TERenom łowisk (Karolina Fuchs); treP OD KOWAla (Stanisław Grabowski). Ostatecznie redakcyjne jury za najlepsze uznało objaśnienie Wieńczysława Stalewskiego z Żyrardowa, który otrzymuje 100-złotową nagrodę.

Rozwiązanie zadania „Obserwatorzy II”, goszczącego na naszej stronie internetowej we wrześniu

Wśród wszystkich, którzy nadesłali poprawne rozwiązania, rozlosowane zostały nagrody  dziesięć encyklopedii multimedialnych. Otrzymują je: Joanna Burek z Lublina, Tadeusz Franik z Krakowa, Katarzyna Malikowska z Bielawy, Justyna Mazur z Warszawy, Michał Pyras z Torunia, Patryk Sieradzki z Międzyrzecza, Anna Stankiewicz z Lublina, Andrzej Szady z Gdańska, Piotr Tarłowski z Trzemeszna, Grzegorz Wiączkowski z Kielc.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Nagrody prześlemy pocztą.