Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ GĄSIEWICZ
SKAMIENIAŁE BAKTERIE
marzec 1997
Drobnoustroje były, są i będą obecne na Ziemi zapewne po kres jej istnienia. O ich obecności świadczą skały zachowane w postaci wystarczająco nie zmienionej, by przechować nawet tak miniaturowe szczątki. Ryc. 1. Fragment stromatolitu z rejonu Zatoki ...