Twoja wyszukiwarka

INGEBORGA JARZYNA
MIĘDZY NAMI SĄSIADAMI
maj 1996
Konkurencja, w jednym ze swoich znaczeń, kojarzy się ze zwierzętami. To onewspółzawodniczą o pokarm, terytoriumdo życia, miejsce w hierarchii społecznejczy samicę. Tymczasem konkurencjaistnieje także wśród roślin. I może zabrzmito paradoksalnie, ale ...