Twoja wyszukiwarka

MARIUSZ JĘDRZEJEC
SKLONOWAĆ MAMUTA
grudzień 1997
Pierwsze sklonowanie dorosłego ssaka (owieczka Dolly) stało się zarzewiem burzliwej i trwającej po dziś dzień dyskusji - przez wszystkie media przetoczyły się analizy i polemiki próbujące określić znaczenie tego wydarzenia, a także szanse i zagrożenia, ...