Twoja wyszukiwarka

CZESŁAW JĘDRZEJEK
POLSKA A WIZJA GLOBALNEJ INFRASTRUKTURY INFORMACYJNEJ
czerwiec 1999
PRAWO DOSTĘPU DO INFORMACJI I KOMUNIKACJI BEZ BARIER I GRANIC BĘDZIE PODSTAWOWˇ CECHˇ SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO. STARA INFRASTRUKTURA W POSTACI KOMUTOWANYCH SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH I WˇSKOPASMOWEGO INTERNETU JUŻ NIE WYSTARCZY. SZEROKOPASMOWE "AUTOSTRADY" ...