Twoja wyszukiwarka

TADEUSZ KALETA
O SŁONIU I PSZCZOLE, CZYLI DAWNA WIEDZA O ZWIERZĘTACH
luty 1998
CZŁOWIEK, OBSERWUJĄC PRZYMIOTY I ZACHOWANIE SIĘ ROZMAITYCH ZWIERZĄT, CZĘSTO WIĄZAŁ JE Z SIŁAMI DOBRA LUB ZŁA. WSPOMAGAJĄC SIĘ WYOBRAŹNIĄ, PORZĄDKOWAŁ I PRÓBOWAŁ OBJAŚNIAĆ OTACZAJĄCY GO ŚWIAT. Kanon wiedzy zoologicznej, który funkcjonował w średniowieczu ...
Z ŻYCIA LWÓW
wrzesień 1996
Są w tym królewskim rodzie osobniki,które narażają skórę i takie, które chowają się za "plecami" innych. Naukowcy próbują znaleźć biologiczne wytłumaczenietakich zachowań. Lew to jedyny gatunek z rodziny kotów, który prowadzi złożone życie ...
CZŁOWIEK A ZWIERZĘ
luty 1996
W historii cywilizacji europejskiej świat zwierząt budził zainteresowanie nie tylko jako przedmiot eksploatacji. Człowiek spekulował na temat swojego miejsca w systemie przyrody. Dlatego tak ważne stało się dla ludzi określenie ich stosunku do zwierząt. Tradycja ...
RYZYKO BYCIA NA SZCZYCIE
styczeń 1996
Pawian (Papio cynocephalus) jest zwierzęciem o bardzo złożonym życiu społecznym. Niedawno naukowcy amerykańscy pod przewodnictwem C. Packera z Uniwersytetu Minnesota badając te zwierzęta w Rezerwacie Gombe doszli do wniosku, że wysoki status społeczny ...