Twoja wyszukiwarka

PIOTR BAROŃSKI
FOTOGRAFOWANIE NIEBA
lipiec 1998
WSZYSCY LUBIMY PATRZEĆ W NIEBO, NIEWIELU POTRAFI JE JEDNAK UTRWALIĆ NA KLISZY. LATEM, PODCZAS URLOPU I CIEPŁYCH NOCY, GDY JESTE¦MY Z DALA OD MIAST, WARTO TEGO SPRÓBOWAĆ. Pierwsze próby fotografowania nieba mog± zniechęcić, a nawet załamać bardziej zapalonych ...