Twoja wyszukiwarka

KAROLINA KRASIŃSKA
AUDIT CZY AUDYT?
luty 1999
Zwracamy się z uprzejm± pro¶b± o rozstrzygnięcie następuj±cej kwestii językowej. Instytut nasz objęty jest systemem zapewnienia jako¶ci, nadzorowanym przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji (PCBC). Instytucja ta przeprowadza u nas kontrole, czyli ...