Twoja wyszukiwarka

ANNA BĄKIEWICZ
NOBILITACJA EKONOMISTÓW
styczeń 2001
Nagrody Nobla przyznano po raz pierwszy w rocznicę śmierci fundatora, w 1901 roku.W testamencie Alfred Nobel nie wspomniał jednak o nagrodzie dla ekonomistów. Nagroda Nobla w dziedzinie ekonomii to najbardziej prestiżowe wyróżnienie przyznawane przez ...
ALFRED NOBEL I JEGO NAGRODY
wrzesień 2000
Szwedzki wynalazca, przemysłowiec i humanista Alfred Nobel zobowiązał spadkobierców do przyznawania corocznie nagród twórcom najważniejszych osiągnięć w dziedzinie fizyki, chemii, literatury, medycyny lub fizjologii oraz tym, którzy uczynili najwięcej ...
BOB RZADKO SIĘ MYLI
marzec 2000
Zwykle jesteśmy skłonni przypisywać autorstwo sukcesów i porażek gospodarczych politykom. Pomijamy przy tym twórców teorii ekonomicznych, których prace stanowią podstawę dla ich programów. Przy omawianiu osiągnięć zeszłorocznego laureata Nagrody Nobla ...
SEN O DOBROBYCIE
maj 1999
W 1798 roku wielebny Thomas Malthus opublikował dzieło, w którym dowodził, że istnieje stała tendencja do nadmiernego przyrostu ludności w stosunku do aktualnych możliwości jej wyżywienia. Wynikiem tego będą wojny, głód i epidemie. Dokładnie dwieście ...