Twoja wyszukiwarka

ROBERT KRZYSZTOFEK
SZCZĘŚCIE RODZINNE PRZEDE WSZYSTKIM
sierpień 1997
Chciałbym podziękować Redakcji za opublikowanie, a za jej pośrednictwem autorowi, panu Krzysztofowi Murawskiemu za napisanie artykułu pt. Rodzina i wolność ("WiŻ" nr 5/1997). Jakże odmienne przedstawia on treści, od tych które lansowane są, ...