Twoja wyszukiwarka

LEON LEDERMAN
NA TROPIE BOSKIEJ CZˇSTKI
luty 1996
Je¶li Wszech¶wiat jest odpowiedzi±, jak brzmi pytanie? Leon Lederman przejdzie do historii fizyki co najmniej z dwóch powodów.W roku 1988 za badania nad cz±stkami elementarnymi otrzymał Nagrodę Nobla. W roku 1993 napisał Bosk± Cz±stkę - najzabawniejsz± ...