Twoja wyszukiwarka

BARBARA MARKIEWICZ
BYĆ OBYWATELEM
listopad 1996
Jeszcze dla Dantego w czternastowiecznej Europie najwyższym dobrem dla człowieka na ziemi było zostać obywatelem. Czy potrafimy dzisiaj zrozumieć jego przesłanie? Za obywatela uważany jest człowiek, który może w państwie sprawować urzędy. A obywatelem ...