Twoja wyszukiwarka

MARTA MĘCLEWSKA
ZA KRÓLA SASA
wrzesień 1997
W TYM ROKU OBCHODZIMY TRZECHSETNˇ ROCZNICĘ ELEKCJI I KORONACJI AUGUSTA II Z DYNASTII SASKIEJ WETTINÓW NA KRÓLA POLSKIEGO. TO, ŻE ELEKTORA SASKIEGO OBDARZONO POLSKˇ KORONˇ, JEST DO DZI¦ BARDZO WAŻNYM FAKTEM W DZIEJACH SAKSONII. NA TERENIE SAKSONII WŁADCÓW ...