Twoja wyszukiwarka

MONIKA BETLEY
POŻYTECZNE SZCZEBIOTANIE
marzec 1998
W wielu kręgach kulturowych dorośli, mówiąc do niemowlęcia, używają mało urozmaiconego, afektowanego języka. Być może, nie służy to jedynie ukojeniu dziecka. Prawdopodobnie ta odmienność mowy wiąże się z faktem, że dziecko od najwcześniejszych chwil ...