Twoja wyszukiwarka

BOHDAN MISIUNA
HEDONIZM
sierpień 1996
Ludzie cenią zwykle życie przyjemne i wolne od cierpienia. Takie życie wydaje się im bowiem szczęśliwe. Dla hedonisty jest to wystarczający powód do uznania przyjemności za jedyne dobro, a cierpienia za jedyne zło. Istnieje wiele różnych odmian postawy ...
IDEALIZM
kwiecień 1996
Zgoda na los znajduje swój najgłębszy wyraz nie w filozofii, lecz raczej w przeżyciu religijnym. Bezgraniczna wydaje się ufność Hioba wobec zamiarów Bożych. Niewzruszony jest buddyjski święty, który - jak głosi Sutta Nipata - kroczy przez życie samotnie ...
POSTAWA TAOISTYCZNA
styczeń 1996
Taoizm wyraża postawę wobec losu pod wieloma względami podobną do stoickiej (patrz: "WiŻ", listopad ub. r.). Czyni to jednak we właściwy myśli chińskiej metaforyczny sposób. Inne są też powody, dla których zgoda na to, co nieuniknione, jest ...