Twoja wyszukiwarka

WALDEMAR OGŁOZA
MIŁO¦NIK TEŻ CO¦ ZNACZY
listopad 2000
Mało kto wie, że co druga kometa jest odkrywana przez miło¶ników astronomii. Astronomia to jedna z nielicznych dyscyplin naukowych, w których amatorzy mog± niekiedy dokonać więcej niż zawodowcy. Astronomowie-profesjonali¶ci posługuj± się dzi¶ teleskopami ...