Twoja wyszukiwarka

ELŻBIETA PROMIŃSKA
ANTYNOMIA ŻYCIA I ŚMIERCI
listopad 1996
Dla każdego z nas śmierć jest zaprzeczeniem życia, jednak z punktu widzenia ewolucji stanowi jego integralną część.Wydaje się, że równie mało jest spraw równie prostych i jasnych jak opozycja życia i śmierci.Organizm może być albo żywy, albo martwy, ...