Twoja wyszukiwarka

NORBERT ROGOSZ
JUŻ W STAROŻYTNYM RZYMIE...
styczeń 1997
Gladiatorzy oraz igrzyska gladiatorskie s± kojarzone przede wszystkim ze starożytnym Rzymem. Nadal budz± nie tylko wielkie zainteresowanie, ale i spory w¶ród historyków. Ich przedmiotem s± między innymi: ocena igrzysk, ich charakter, geneza, znaczenie ...