Twoja wyszukiwarka

EWA RYSIŃSKA
NAUKI TALMUDYCZNE
czerwiec 1996
Pod koniec grudnia ub. r., w wieku 90 lat, zmarł w Paryżu Emmanuel Lévinas, filozof zainspirowany w swoim myśleniu żydowską tradycją talmudyczną. Niewiele wcześniej ukazała się polska edycja jego słynnych, choć niełatwych w czytaniu, Czterech lektur ...