Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ SICIŃSKI
O IDEI SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO
czerwiec 1996
Termin "społeczeństwo" - oznaczający organizację zbiorowości ludzkiej i jej działań - niejednokrotnie uzupełniany bywa najróżniejszymi dodatkowymi określeniami. Czasem mają one charakter neutralny, częściej jednak są to określenia wartościujące. Termin ...
PRZECIW RASIZMOWI I NIETOLERANCJI W EUROPIE
styczeń 1996
Jedną z podstawowych cech kultury europejskiej jest pluralizm, któryinaczej można by nazwać - wielością w jedności. By wszystkie cenne tradycjeeuropejskie mogły się rozwijać, potrzebna jest wspólna troska obywatelii rządów o przeciwstawienie się ...