Twoja wyszukiwarka

ANDRZEJ SITARZ
TWIERDZENIA ZA 7 MILIONÓW DOLARÓW!
listopad 2000
Niedawno wyznaczono milion dolarów nagrody za rozstrzygnięcie słynnego problemu matematycznego, zwanego "hipotezą Goldbacha". I oto następne 7 milionów"do wzięcia"... Rok 2000 to nie tylko ostatni rok XX wieku - okazja do świętowania, ...