Twoja wyszukiwarka

IZA ELŻBIETA SMOLIŃSKA
KOŚCIÓŁ KOPTYJSKI
listopad 2000
Początki chrześcijaństwa w Egipcie datuje się na okres działalności ewangelicznej świętego Marka. Prawdopodobnie około 40 roku założył on w Aleksandrii pierwszą na tych terenach wspólnotę wyznawców Chrystusa. Kilka wieków później religia Koptów sięgała ...