Twoja wyszukiwarka

ADAM SUCHOŃSKI
CZY ISTNIEJE POLSKA W ŚWIECIE?
wrzesień 2001
Uczeń w RPA z podręcznika do historii dowie się, że Hitler i Stalin jednocześnie najechali na Polskę, a wojska radzieckie doszły aż do Wisły. Jego włoski kolega przeczyta, że Niemcy po zajęciu Warszawy we wrześniu 1939 roku wypędzili całą ludność i miasto ...