Twoja wyszukiwarka

ADAM SZCZEGIELNIAK
SYMBOL SUKCESU
luty 1999
SŁAWNI ABSOLWENCI NAJSTARSZEJ UCZELNI W STANACH ZJEDNOCZONYCH ZAWSZE MOGˇ LICZYĆ NA TO, ŻE AMERYKAŃSKIE MEDIA ZAZNACZˇ ICH HARWARDZKIE POCHODZENIE. W TAMTEJSZEJ ¦WIADOMO¦CI SPOŁECZNEJ HARVARD JEST NIE TYLKO DOBRYM UNIWERSYTETEM, ALE PRZEDE WSZYSTKIM ...