Twoja wyszukiwarka

BZ
SYGNAŁY - ZAGINIONE ŚWIĄTYNIE
lipiec 2000
Polscy archeolodzy dokonali sensacyjnego odkrycia w Sudanie. Między III a IV kataraktą na Nilu znaleziony został duży zespół kultowy położony na obydwu brzegach rzeki, miasto i cmentarzysko z czasów panowania królestwa Kusz (X wiek p.n.e.-IV wiek n.e.). ...