Twoja wyszukiwarka

EWA ŚWIERZBOWSKA-KOWALIK
CZYTAĆ I PISAĆ, ABY ŻYĆ
sierpień 1996
Umiejętność i sprawność korzystania z informacji nie są nam dane raz na zawsze. Pielęgnuje się je przez ich wykorzystywanie. Brak aktywności stopniowo lokuje człowieka poza obrębem świata informacji. Alfabetyzm Już od kilku lat w Stanach Zjednoczonych ...