Twoja wyszukiwarka

LUDWIK TOMIAŁOJĆ
OPINIE - CHRONIONE - NIECHRONIONE
listopad 2001
Powinniśmy domagać się odebrania Ministerstwu Środowiska - jako szkodnikowi - spraw ochrony przyrody. Na straży konstytucyjnego obowiązku realizacji zadań ekorozwoju powinno - oczywiście - stać Ministerstwo Środowiska. Dlaczego zatem działalność tego ...