Twoja wyszukiwarka

TOMASZ TWARDOWSKI
AKCEPTACJA JEST TYLKO KWESTIˇ CZASU
marzec 2001
Modyfikacje genetyczne rzeczywi¶cie wzbudzaj± wiele kontrowersji. Może na to wpływać kilka czynników. Pierwsza przesłanka ma charakter filozoficzno-społeczny. W historii nie było chyba żadnej innowacyjnej technologii, która nie wzbudziłaby kontrowersji. ...