Twoja wyszukiwarka

LECH WOJTCZEK
MOLEKULARNE PALIWO
kwiecień 1998
KAŻDA KOMÓRKA DYSPONUJE MILIONAMI MINIATUROWYCH SILNIKÓW TWORZˇCYCH SIŁĘ NAPĘDOWˇ DLA JEJ PROCESÓW ŻYCIOWYCH. DZIĘKI NIEJ POMPY MOLEKULARNE MOGˇ USTAWICZNIE PRZEPOMPOWYWAĆ JONY PRZEZ BŁONĘ KOMÓRKOWˇ, CO JEST GWARANTEM M.IN. SPRAWNEGO DZIAŁANIA UKŁADU ...