Twoja wyszukiwarka

KATARZYNA ZALEWSKA
KONIEC CZASU, KONIEC DZIEJÓW
marzec 1997
ŚWIAT MATERIALNY, KTÓRY MIAŁ SWÓJ POCZĄTEK, POWINIEN MIEĆ RÓWNIEŻ KONIEC. PRZEKONANIE, ŻE NADEJDĄ KIEDYŚ DNI OSTATECZNE, GDY SKOŃCZY SIĘ CZAS I ZAMKNĄ SIĘ DZIEJE NASZEJ PLANETY, BYŁO WYRAŻANE PRZEZ WIELU MYŚLICIELI ROZPATRUJĄCYCH PROBLEM CELU I SENSU ...
POKŁONILI SIĘ TRZEJ KRÓLOWIE
grudzień 1996
Szóstego stycznia Kościół katolicki obchodzi jedno z najważniejszych świąt roku liturgicznego - uroczystość Objawienia Pańskiego, znaną w Polsce pod zwyczajową nazwą święta Trzech Króli. Pierwsze wzmianki o święcie Trzech Króli pochodzą zIII wieku. ...