Twoja wyszukiwarka

JAN DEMBOWSKI
NIEKTÓRE ZAGADNIENIA TRANSPLANTACJI
lipiec 1996
Lipiec 1926 rok Od wielu lat pracują różni badacze nad zjawiskami, zachodzącemi w ustroju hydry na skutek tzw. transplantacji lub przeszczepiania części ciała z jednego osobnika na drugi. Przykład wykaże, o jakie zjawiska tu chodzi. Bierzemy dwie jednakowe ...