Twoja wyszukiwarka

Prawa autorskie

Wszystkie artykuły znajdujące się w witrynie internetowej www.wiz.pl oraz w elektronicznym archiwum "Wiedzy i Życia" na płycie CD-ROM są chronione prawem autorskim.

Możliwe jest przechowywanie i kopiowanie wszystkich tekstów jedynie na własne potrzeby, w celach niekomercyjnych.

Zabronione jest: upowszechnianie tak skopiowanych artykułów, udostępnianie innym osobom, modyfikowanie i publikowanie w całości lub części na jakimkolwiek nośniku; w szczególności zabronione jest prezentowanie całości artykułów lub ich fragmentów w innych witrynach internetowych.