Twoja wyszukiwarka

Redakcja "Wiedzy i Życia" w latach 1996-2001

Redaktorzy naczelni

Andrzej Gorzym - do lipca 2001 roku
Irena Szymczak - od sierpnia 2001 roku

Sekretarze redakcji

Jacek Kniaź - do marca 1996 roku
Małgorzata Dygas - od lutego 1996 do grudnia 1997 roku
Marek Chromicki - od stycznia 1998 roku

Matematyka i informatyka

Bogdan Miś - od lutego 1996 roku

Fizyka i chemia

Jerzy Kowalski-Glikman - od sierpnia 1998 do grudnia 1999 roku

Ekologia

Ewa Kołodziejak-Nieckuła

Biologia

Joanna Nurkowska - do maja 1998 roku
Tomasz Łęski - od czerwca 1998 do listopada 1999 roku
Piotr Kossobudzki - od marca 2000 roku

Medycyna

Małgorzata Pawlicka-Yamazaki - do czerwca 1996 roku
Barbara Pratzer - do czerwca 2001 roku
Jacek Narożniak - od lipca do września 2001 roku
Piotr Kossobudzki - od września 2001 roku

Astronomia

Jarosław Włodarczyk - do kwietnia 1998 roku
Michał Różyczka - od maja 1998 roku

Technika

Jacek Kniaź - od kwietnia 1996 do czerwca 1997 roku
Jerzy Metelski - od lipca 1997 do października 1998 roku
Edwin Bendyk - od listopada 1998 do sierpnia 1999 roku
Michał Miś - od marca 2000 roku

Nauki o Ziemi

Andrzej Pieńkowski - od kwietnia 1998 do grudnia 2000 roku

Wiedza i Człowiek

Maria Supranowicz (redaktor prowadzący)
Magdalena Szczęsny - do lipca 1997 roku
Natalia Szczucka-Kubisz - od sierpnia do grudnia 1997 i od października 1998 do marca 2000 roku)
Monika Nowakowska - od marca do września 1998 roku

Współpracownicy

Magdalena Fikus - do grudnia 2000 roku
Marzenna Nowakowska - od października 2001 roku
Marek Penszko (Puzeland)
Stefan Olszewski
Karol Sabath - od maja 2000 roku
Mirosław Rutkowski (Nauki o Ziemi) - od września 2001 roku
Marcin Ryszkiewicz - od października 2001 roku
Joanna Zimakowska - od marca 1996 do lipca 1998 roku

Opracowanie graficzne

Joanna Jaszuńska - do sierpnia 1997 roku
Krzysztof Płuciennik - od września 1997 roku

Redakcja techniczna

Beata Wolanin do grudnia 1996 roku
Barbara Krusche od stycznia 1997 do grudnia 1998 roku
Elżbieta Rosa od lipca 1998 roku

Korekta

Barbara Gierczak - do lutego 1996 roku
Agnieszka Przybysz - od lutego 1996 do sierpnia 1997 roku
Małgorzata Koleńska - od września 1997 do grudnia 2000 roku
Anita Szczepkowska - od stycznia 2001 roku

Rada Naukowa

Prof. dr hab. Ewa Bartnik - od lipca 2000 roku
Prof. dr hab. Marek Demiański - od lipca 2000 roku
Prof. dr hab. Michał Kleiber - od lipca 2000 roku
Prof. dr hab. Henryk Samsonowicz - od września 2000 roku
Prof. dr hab. med. Jan Steffen
Prof. dr hab. Władysław Turski - do grudnia 1999 roku
Prof. dr hab. Andrzej Kajetan Wróblewski