Twoja wyszukiwarka

Dział - STAŁE RUBRYKI
Kategoria - ARCHIWUM WIEDZY I ŻYCIA
ZŁOTO
ANDRZEJ BOLEWSKI Grudzień 1996
GRUDZIEŃ 1946 ROKU (...) Początki wieków nowożytnych zaznaczają się nie tylko wielkim dopływem złota z Ameryki do Europy, lecz również bardzo silnym wzrostem produkcji nowo odkrytych złóż afrykańskich oraz licznych złóż europejskich. (...) Wzrastająca ...
FRYDERYK CHOPIN
ANDRZEJ WIELHORSKI Grudzień 1996
GRUDZIEŃ 1926 ROKU (Z POWODU ODSŁONIĘCIA POMNIKA W WARSZAWIE) (...) Urodził się Fryderyk Chopin pod Sochaczewem, we wsi Żelazowa Wola dn. 22 lutego 1810 r. Wieś ta należała do hr. Skarbka, u którego ojciec Fryderyka - Mikołaj Chopin, rodem z Lotaryngii, ...
CZY WIECIE ŻE...
WŁADYSŁAWA ORLIKOWSKA Grudzień 1996
GRUDZIEŃ 1966 ROKU W roku 1965 pekińscy biochemicy, z uczonym C. Tsou na czele, osiągnęli niezwykły sukces naukowy, uzyskując pierwsi na świecie substancję białkową na drodze sztucznej syntezy. Osiągnięcie to otwiera przed nauką zupełnie nowe perspektywy ...
DRUGA MŁODOŚĆ
MIECZYSŁAW RAKOWSKI Listopad 1996
LISTOPAD 1966 ROKU Z dyskusji ekonomicznych, które toczą się w naszym kraju, wynika, że chyba największe możliwości potanienia rozwoju gospodarczego tkwią w tak zwanej - intensyfikacji. Gdy przeciętny pracownik słyszy słowo intensyfikacja - kojarzy ...
NA DROGACH MIĘDZYNARODOWEJ
FELIKS BOCHEŃSKI Listopad 1996
LISTOPAD 1946 ROKU Akt założycielski U.N.R.R.A. (Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Spraw Pomocy i Zaopatrzenia) określa jako cel organizacji przyjście z natychmiastową pomocą ludności wyzwolonych terenów przez dostarczenie jej żywności, odzieży, ...
PRZEGLĄD POLITYCZNY
REDAKCJA Listopad 1996
LISTOPAD 1926 ROKU Po raz pierwszy zwołana sesja sejmowa według nowego brzmienia konstytucji rozpoczęła się w atmosferze sporu. Opinja niezupełnie dobrze zorjentowała się w jego sensie, uważała go za wzór czysto formalny - i zbędny. (...) Chodziło ...
DŁUGA DROGA DO TAJEMNIC PAMIĘCI
RYSZARD PIEKAROWICZ Październik 1996
PAŹDZIERNIK 1966 ROKU Pamięć pozwala nie tylko odpowiedzieć na pytanie, kiedy była bitwa pod Grunwaldem, lecz także układać genialne teorie, snuć niebotyczne wizje, robić wynalazki i wspominać pierwszą miłość. (...) Nic dziwnego, że uczeni od dawna ...
PROBLEMY POKOJU
K. ZILLIACUS Październik 1996
PAŹDZIERNIK 1946 ROKU (...) Wojna interwencyjna, prowadzona przez państwa zachodnie przeciw rewolucji rosyjskiej, wielki kryzys gospodarczy, faszystowskie kontrewolucje i agresje, polityka profaszystowska prowadzona przez państwa zachodnie i w końcu ...
PIĘKNO W TECHNICE
W. VORBRODT Październik 1996
PAŹDZIERNIK 1926 ROKU (...) niektórzy uważają nasze czasy obecne, czasy panowania techniki, jako czasy zbyt trzeźwo i realnie wszystko traktujące, bez krzty romantyzmu i poezji. Tymczasem wiek nasz, gdy głębiej wnikniemy w jego charakter, jest wiekiem ...
ŚWIAT LUDZI NIEZNANYCH
WITOLD KONOPKA Wrzesień 1996
WRZESIEŃ 1966 ROKU (...) Bo o tym, że Grzegorz, Rudy - Stanisław Kunicki, ten który w pewnym momencie stanął na czele nielegalnej organizacji, załamał się w więzieniu - musieli wiedzieć współczesni mu, i późniejsi, działacze ruchu robotniczego. Ale ...
O SOCJALISTYCZNYM HUMANIŹMIE
JAN STRZELECKI Wrzesień 1996
WRZESIEŃ 1946 ROKU Społeczeństwo zamknięte i otwarte są to pojęcia, określające pewne konstrukcje myślowe. Budowa tych konstrukcji opiera się na analizie cech różnych rzeczywistych, historycznie istniejących społeczeństw i na syntezie, ujmującej w zwartą ...
KOPALNIE URANU W POLSCE
WOJCIECH REJMAN Wrzesień 1996
Na temat kopalnictwa i przeróbki uranu w Polsce narosło wiele legend i zwyczajnych plotek. Wiąże się to z niewielką, czy wręcz śladową wiedzą społeczeństwa wynikającą z nałożonego przez władze, praktycznie do lat dziewięćdziesiątych, niemalże całkowitego ...
OWADY JAKO ROZNOSICIELE ZARAZKÓW
ZYGMUNT SZYMANOWSKI Wrzesień 1996
WRZESIEŃ 1926 ROKU (...) Dawno minęły te czasy, gdy wyobrażano sobie bakterje, bujające stale w powietrzu i przenoszące w ten sposob zarazek, dziś wiemy, że tak nie jest. (...) Wszyscy wiemy, jaką rolę w życiu codziennem odgrywają muchy, jak trudno ...
O GROBOWCACH STAROŻYTNYCH EGIPCJAN
TADEUSZ DZIERŻYKRAY-ROGALSKI Sierpień 1996
SIERPIEŃ 1966 ROK Słońce świeci niezwykle jaskrawo. W dole, pode mną znajdują się ruiny niedawno odkopanej świątyni Totmesa III, dalej żółta, zupełnie pustynna dolina Deir el Bahari i na horyzoncie - zielone pasmo nadnilowej roślinności. To miejsce, ...
KONFERENCJA PARYSKA
LEON PRZEMSKI Sierpień 1996
SIERPIEŃ 1946 ROK Pierwsza Konferencja Paryska - nazwijmy ją majową, bo miała po niej nastąpić druga, czerwcowa - rozpoczęła swoje obrady w atmosferze zgoła nie sprzyjającej zgodnemu rozwiązywaniu trudności powojennych w duchu Statutu ONZ i współpracy ...
O GRZYBIE-DZIWAKU
FELIKS TEODOROWICZ Sierpień 1996
SIERPIEŃ 1926 ROK Jest to, pospolity u nas (zresztą wszędzie, niejadalny prawie), ale i niejadowity: smardz cuchnący (Phallus impudicus), wyobrażony tu na rys. I teraz - t.j. w okresie dojrzewania (...) porowaty trzon, zgnieciony dotąd w wewnętrznem ...
O RADIOLOGII LEKARSKIEJ
W. ZAWADOWSKI Lipiec 1996
Lipiec 1966 rok Na ziemiach polskich pierwsze zdjęcie rentgenowskie zostało wykonane w Krakowie - w lutym 1896 r. Było to zdjęcie łokcia, na podstawie którego prof. Wszechnicy Jagiellońskiej Obaliński rozpoznał zwichnięcie. A więc nie było to próbne ...
UKŁADY WALUTOWE I BANKOWE W BRETTON WOODS
J. ŚWIDROWSKI Lipiec 1996
Lipiec 1946 rok Układy zawarte w Bretton Woods w 1944 r. przez rządy 44 państw sprzymierzonych, a dotyczące założenia dwóch banków międzynarodowych: Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Międzynarodowego Banku Odbudowy i Rozwoju Gospodarczego, interesują ...
NIEKTÓRE ZAGADNIENIA TRANSPLANTACJI
JAN DEMBOWSKI Lipiec 1996
Lipiec 1926 rok Od wielu lat pracują różni badacze nad zjawiskami, zachodzącemi w ustroju hydry na skutek tzw. transplantacji lub przeszczepiania części ciała z jednego osobnika na drugi. Przykład wykaże, o jakie zjawiska tu chodzi. Bierzemy dwie jednakowe ...
OD PLANET DO RODZĄCYCH SIĘ GALAKTYK
STANISŁAW BAJTLIK Styczeń 1996
Ubiegłoroczne odkrycia astronomiczneprzybliżają nas do odpowiedzi na niezwykle istotne pytania: Czy istnieją inne systemyplanetarne? Gdzie skrywają się czarnedziury? Jak powstały galaktyki? Od kiedy Giordano Bruno wysunął w XVI wieku hipotezę, że gwiazdy ...
NADZIEJE I ZWĄTPIENIA
BARBARA PRATZER Styczeń 1996
Nowotwory, AIDS, choroba Alzheimerato tylko kilka przykładów z długiej listyproblemów medycznych, które od lat czekają na rozwiązanie. Czy odkrycia roku 1995 spełnią oczekiwania, które rozbudziły, czy teżposzerzając naszą wiedzę nie rozwiążą żadnego ...
ROK OBFITOŚCI
ZBIGNIEW SZAFRAŃSKI Styczeń 1996
Niektóre odkrycia w archeologii są na miarę stulecia. Takie właśnie zdarzyło sięw ubiegłym roku. Ale rok ten był też bogatyw wiele innych ważnych wydarzeń. Zacznijmy od Egiptu. Drugiego lutego o godzinie 10 profesor Kent Weeks z Uniwersytetu Amerykańskiego ...